• Devlet, BM ÇHS’de söz verdiği için çocukların haklarını korumaktan sorumludur. Çocukların bu süreçte kullanamadıkları haklarını kullanabilmeleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıkların, belediyelerin, medyanın, çocuklarla çalışma yapan derneklerin ve herkesin acilen harekete geçmesi gerekir. Tüm sorumlular görevlerini yerine getirirken BM ÇHS’nin dört temel ilkesini de dikkate almalıdır. Çocukların ihtiyaçları ve koşulları farklıdır. Örneğin her çocuğun evinde internet, telefon ya da bilgisayar yoktur. Bu nedenle, tüm çocukların haklarını eşit şekilde kullanması için çalışmalar yapılmalıdır.
  • Yetişkinlerin çıkarlarına göre değil, çocukların yararına göre kararlar alınmalıdır. Önce çocukların ihtiyaçları gözetilmelidir.
  • Eğitim, oyun oynama, sağlık gibi çocukların gelişimlerini etkileyen hizmetler sağlanırken yaşanılan sorunlar acilen çözülmelidir.
  • Korona salgını gibi acil durumlarda da çocukların fikirleri dikkate alınmalıdır. Çocuklara uygun ve yeterli bilgilendirme sağlanmalıdır. Çocuklar yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarına dair taleplerini rahatlıkla sorumlulara iletebilmelidir.