Araştırmaya katılan bakımverenlere çocuklardan farklı sorular da sorduk. Bu sorular bazen evdeki ekonomik koşullarla, bazen fiziksel koşullarla, bazen sağlık hizmetine erişim gibi konularla ilgiliydi. Cevapları şöyle oldu:

  • Bakımverenlerin çoğunluğu korona salgınının etkisiyle işlerini kaybettiklerini ya da kazandıkları paranın azaldığını söyledi.
  • Ekonomik sorunlar nedeniyle çocukların ve evdeki diğer kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini anlattılar.
  • Görüşme yapılan 85 bakımverenden 19’u ihtiyaçları için farklı kurumların verdiği sosyal desteğe başvurduğunu, fakat alamadığını söyledi. Bakımverenler sosyal destek ihtiyaçlarının devam ettiğini de vurguladı.
  • Bakımverenlerinin yarısına yakını, evlerinde bir kişi korona hastası olsaydı o kişiye verecek ayrı bir odaları olmadığını söyledi.
  • Birçok bakımveren doktora, hastaneye gitmeye çekindiğini ve ilaçlarını alamadığını belirtti.