Çocuklara korona günlerinde;

  • Bir günü nasıl geçirdiklerini,
  • Nasıl hissettiklerini,
  • Neler hayal ettiklerini,
  • Eğitime erişim, bilgi ve medyaya erişim ve oyun hakkı ile ilgili düşüncelerini sorduk.

Bakımverenlere ise;

  • Bir gün içinde neler yaptıklarını,
  • Bu sürece dair nelerin onları kaygılandırdığını,
  • Ne tür ihtiyaçları ya da talepleri olduğunu,
  • Ekonomik koşullarında nasıl bir değişim olduğunu,
  • Çocuklarının eğitim hakkına erişimleri, sağlığa erişim ve bilgi ve medyaya erişim haklarıyla ilgili düşüncelerini sorduk.