Araştırmayı dört kurum bir arada yürüttük. Hepimiz İstanbul’un farklı yerlerinde uzun süredir çocuklarla çalışıyoruz. Birlikte çalıştığımız çocuklar zaman zaman haklarını kullanmakta zorluk yaşıyor. Yaptığımız çalışmalarla çocukların haklarını kullanmasına destek olmaya çalışıyoruz.

Bu dört kurum hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için aşağıda kurumların tanıtımlarını görebilirsin.

Başak Sanat Vakfı (BSV) 1990’lı yıllarda İstanbul’a göç eden kişilerin yoğun yaşadığı Kayışdağı’nda, 2003 yılında kuruldu. Göçle gelen ve göçten etkilenen çocuklar ve gençlerle çalışmayı amaçlıyor. Çocukların topluma eşit şekilde katılmalarına ve kendilerini rahatlıkla ifade etmelerine destek verecek çalışmalar yapıyor. Daha fazla bilgi için: basaksanatvakfi.org.tr

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD) 2010 yılında, Karagümrük’te kuruldu. Okullarda spor ve beden hareketi, ritm, masal, fotoğraf, sosyal-duygusal öğrenme gibi atölyeler yapıyor. Bu şekilde çocukları sosyal ve psikolojik yönden güçlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda dernekte, çocukların yaratıcılığını destekleyen katılımcı yöntemlerle çocuk dostu alanlar oluşturmak da amaçları arasında. Farklı ihtiyaçları olan geniş bir çocuk grubuyla ve çocukların okullarındaki öğretmenleri, psikolojik danışmanları, yöneticileri ve velileriyle çalışıyor. Daha fazla bilgi için: www.sulukulegonulluleri.org

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) Beyoğlu’nun Tarlabaşı bölgesinde yaşayan kişilerin güçlenmesini ve haklarına erişmesini desteklemek amacıyla 2006 yılında kuruldu. Tarlabaşı’nda yaşayanlar arasında çok sayıda Roman, Kürt ve farklı ülkelerden gelen göçmenler bulunuyor. Çocuklar için güvenli alanlar oluşturmak ve haklarına erişimlerini destekleyen çalışmalar yapmak TTM’nin en öncelik verdiği çalışma alanıdır. TTM Tarlabaşılı çocuklar tarafından “küçük okul”, “oyun okulu” ve “merkez” olarak bilinir. Daha fazla bilgi için: www.tarlabasi.org

Zeytin Ağacı Derneği ya da diğer adıyla Small Projects İstanbul (SPI), 2015’te, Fatih’te kuruldu. Ağırlıklı olarak Suriyeli çocuklar ve ailelerle ilgili faaliyetler yürütüyor. Birlikte çalıştıkları çocukların ve ailelerin Türkiye’deki yaşamlarına geçiş sürecinin daha rahat ve kolay olmasını sağlamaya çalışıyor. Ve tabii onların haklarına erişebilmeleri için de çaba gösteriyor. Daha fazla bilgi için: www.smallprojectsistanbul.org